Piątek 22 września 2023
Logo stowarzyszenia SEO

AI nowość w tworzeniu zawartości strony WWW

AI nowość w tworzeniu zawartości strony WWW

Od pewnego czasu, wszędzie można zobaczyć reklamy dostępu do sztucznej inteligencji za pomocą której będziemy mogli pisać lepsze treści a nawet pozostawić większość wspomnianej AI. Obecnie testujemy rozwiązania z tego zakresu, zapraszamy do przeczytania naszych uwag i spostrzeżeń.


AI nowość w tworzeniu zawartościstrony WWW


AI jako copywriter to nie jest do końcanowość. Obecnie dostępna jest już trzecia generacja wspomnianejtechnologii. AI to sztuczna inteligencja stworzona do pisania treścina podstawie dostępnych źródeł lub słownika wyrazów. Napodstawie słów kluczowych, słownika, dostępnych źródeł orazwcześniejszych szkoleń za pomocą Machine learning, sztucznainteligencja czyli AI, nabyła możliwości pisania treści wodpowiedzi na zadane pytania. Pierwsze generacje nie był zbytniorozbudowane. Ale sam pamiętam jak w okolicach 2004 roku poznałemprogram Snikers 4, jeden z pierwszych wzorów sztucznej inteligencji,który powstała w Polsce i współpracował z komunikatorem GaduGadu oraz pozwalałam umieścić widżet na stronie internetowej.


Narzędzie AI które testujemy Contadu - Polska firma


Już w tamtych czasach, programiściszkolili programy w celu stworzenia maszyny umiejącej odpowiadać nazadane pytania poprzez ich rozumienie i wcześniejsze nauczenieodpowiadania. Wyglądało to następująco, bot dostawał pytania iodpowiedzi, następnie uzupełniano słownik bota o słowa znajdującesię w podstawowym słowniku. Kolejnym krokiem jest uczenie botarozróżnianie zmian w zapytaniach przez uczenie synonimów izamienników. Tak powstaje powoli sztuczna inteligencja potrafiącaodpowiadać na zapytania.
Czy AI napisze samodzielnie treśćz nowymi konkluzjami ?


W internecie rozgorzała dyskusja nadzmierzchem tradycyjnych usług Copywriterów. Mamy obecnie wperspektywie znacznie tańsze usługi oferowane przez maszyny isztuczną inteligencję. Więc dlaczego korzystać z usług drogichcopywriterów ? Niestety podstawowym problemem sztucznej inteligencjijest zasięg informacji. Człowiek ma identyczne ograniczenia. Osobaktóra dopiero wchodzi w jakąś branżę nie może sięspecjalistycznie wypowiadać na ten konkretny temat. Jedyniespecjalista zajmujący się daną dziedziną kilka lat, możeoferować wiedzę wysokiej jakości. Tak samo AI, nie napiszeodkrywczego artykułu na zadany temat, gdyż treści, które generujesztuczna inteligencja,opierają się na dostępnych źródłach.Zwrot, sztuczna inteligencja w tym przypadku jest stosowany nadwyrost i odwołuje się jedynie do pewnego aspektu całości. Jednakto jest jedynie, narzędzie, potrafiące wygenerować treść napodstawie dostępnych źródeł oraz dostępnego słownika. To będąjedynie urozmaicone treści nadające się do wypełnienia dna blogulub strony stanowiącej zaplecze techniczne.
AI ma mimo wszystko zalety


Sztuczna inteligencja czyli AI nie jestdoskonałe. To po prostu bardziej wyrafinowany program, który napodstawie dostępnych materiałów oraz wyuczonych schematów potrafistworzyć treść nadającą się do publikacji w internecie. Jakzaznaczyłem w poprzednim akapicie, nie będzie to żaden odkrywczyartykuł, pracy dyplomowej na pewno za pomocą AI nie stworzysz.Jednak nadaje się do generowania artykułów, które możnapublikować na zapleczu technicznym i wyprowadzać z nich linkiwzmacniające. AI w tym przypadku sprawdza się doskonale. W dodatkuidealnie komponuje się z wyszukiwarką Google, która uwielbiaodpowiadać na zadawane pytania. I tak też jest skonstruowane AI,wystarczy zadać pytanie a sztuczna inteligencja wygeneruje treśćopartą o zapytanie i dostępne źródła. Narzędzie to znacznieskraca czas tworzenia treści średniej jakości. Tym samym podnosiwydajność copywritera.
Bezpieczeństwo miejsc pracy


Copywriter nie musi się martwić oswoje miejsce pracy. AI jeszcze długo nie zastąpi człowieka jakopisarza dobrych treści. Człowiek ma znacznie większe możliwościw kontekście poznawania, odkrywania, łączenia faktów iobserwacji. Komputer sam w sobie potrafi tyle ile został nauczonypodczas programowania jego możliwości. Człowieka to samo dotyczy,tylko człowiek, zadaje pytania i dąży do szukania odpowiedzi. Jakna razie nie stworzono AI o takich predyspozycjach a i tak, wszystkoco stworzy, opierać się będzie o dostępne źródła. Niemniej,nadal będę się przyglądać rozwojowi sztucznej inteligencji wdziedzinie tworzenia treści.
Uważaj na śmiałe reklamy. Jak narazie (2022 rok), żadne z testowanych AI, nie tworzy samodzielnieunikalnych artykułów na podstawie tylko słów kluczowych. Nawetjak zawrzemy w konfiguracji kilka fraz kluczowych to niestety, to niewystarczy do stworzenia treści. W pierwszej kolejności musiszskonfigurować generator treści, dodać słowa kluczowe, wybraćźródła danych. Dopiero gdy wykonasz te czynności, a systemwcześniej skończy mapowanie źródeł, będziesz mieć możliwośćgenerowania treści. Jesteśmy na dobrej drodze ale do celu jeszczedaleko.